top of page

...

Szkolenia

Uzyskać dodatkowe kwalifikacje

Kurs na koparko ładowarkę uprawnia do pracy na koparce do 4 ton oraz na ładowarce do 8 ton.
 
•operatorów maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe
KURS NA KOPARKO-ŁADOWARKI
KURS NA ŁADOWARKA
KURS NA KOPARKI
bottom of page